Contact

Het bestuur van Lotus Studiekring Oploo bestaat op dit moment uit 6 personen.

Voorzitter:            L. Wassenburg

Secretaris:           H. Cillessen

Penningmeester:  W. Cornelissen

Bestuursleden:      C. van Gal

Coördinator voor aanvragen en inzetten.

Website  voor aanleveren stukjes of foto’s, wachtwoorden en inlogcode klanten.