Privacy reglement

 

PRIVACY REGLEMENT Lotus Kring 073 Oploo

Lotus Kring 073 Oploo behandelt persoonlijke gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid en houdt zich daarbij aan de Wet Persoonsregistratie. Meer informatie is terug te vinden in dit privacyreglement. Dit reglement ligt ter inzage bij de secretaris en is gepubliceerd op de website van Lotus Kring 073 Oploo.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Lotus Kring 073 Oploo kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Lotus Kring 073 Oploo, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Lotus Kring 073 Oploo verstrekt. Lotus Kring 073 Oploo kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw factuur mailadres
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP- adres
  • Uw Betaalgegevens

WAAROM LOTUS KRING 073 OPLOO GEGEVENS NODIG HEEFT

Uw gegevens worden door Lotus Kring 073 Oploo gebruikt voor het verwerken van de Lotus inzetten, het versturen van activiteitengerichte informatie en eventuele verdere correspondentie vanuit het bestuur. Lotus Kring 073 Oploo verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e- mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

HOE LANG LOTUS KRING 073 OPLOO GEGEVENS BEWAART

Lotus Kring 073 Oploo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Ten behoeve aanvragen voor Lotusinzet worden alleen uw naam, bedrijfsnaam, adres, postcode, woonplaats en emailadres bewaard. Immers, een aanvraag /inzet kan alleen dan in behandeling worden genomen. Voor de verplichte verantwoording als vereniging voor de belasting bewaren wij het aanvraagformulier met uw gegevens in ons archief voor 7 jaar.

DELEN MET ANDEREN

Lotus Kring 073 Oploo verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar marleenvdaa10@gmail.com. Lotus Kring 073 Oploo zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Lotus Kring 073 Oploo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Lotus Kring 073 Oploo verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Lotus Kring 073 Oploo.

Naam: Lotus Kring 073 Oploo
Post- en vestigingsadres: Wethouder Lindersstraat 92A, 5455 GN Wilbertoord
E-mailadres:
Website: http://www.lotuskringoploo073.com
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: KvK. 40219638

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website en diensten steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.