Aanleveren inzet lijsten en kwartaal betaling.

Aan / inleveren van inzet lijsten

De lijsten van de voorbije week moeten uiterlijk in de week erna ingeleverd/ gemaild zijn bij de penningmeester. lotus.oploo@gmail.com

Liefst eerder………je mag ze ook bv na iedere inzet mailen.

Je ontvangt de lijsten van coördinator.lotus.oploo@gmail.com en je moet ze terugsturen naar lotus.oploo@gmail.com

De kwartaaluitbetaling wordt in principe uitbetaald in de tweede week van de maand erop.

Bv.

jan-feb-maart worden uitbetaald 2e week van april

April-mei-juni worden uitbetaald 2e week van juli

Juli-aug-sept worden uitbetaald 2e week van okt

Okt-nov-dec worden uitbetaald 2e week van jan

Uitbetaling kan alleen op tijd gebeuren als ook de lijsten op tijd bij de penningmeester binnen zijn. (Uitgezonderd bijzondere omstandigheden.)

Je ontvangt per kwartaal een overzicht in je mail van de ingevulde opdrachten en hebt dan 1 week de tijd om hierop per mail lotus.oploo@gmail.com  te reageren als er iets niet klopt.

Na deze maand worden eventuele onvolkomenheden niet meer in behandeling genomen.

( uiteraard worden lopende onvolkomenheden wel netjes afgewerkt)

Mochten er nog vragen zijn stuur me dan even een mailtje.

Met vriendelijke groeten,

Wilma Cornelissen.

Penningmeester Lotus Oploo.